|

Prof. Dr. Philippe Meers

Antwerp University

Prof. Dr. Philippe Meers

Antwerp University

Biography

Antwerp Üniversitesi’nin İletişim Çalışmaları bölümünde film ve medya çalışmaları profesörü olan Philippe Meers, aynı üniversitenin Doktora Okulu ve Meksika Araştırmaları Merkezi’nin başkanı ve Görsel ve Dijital Kültürler Araştırma Merkezi’nin (ViDi) üyesi olarak görev yapmaktadır. Meers, Antwerp Üniversitesi’ne geçmeden önce kurucularından olduğu Gent’teki Sinema ve Medya Araştırmaları Merkezi’nde (CIMS) araştırmalar yapmıştır.

Çalışmaları Avrupa medya tarihi, yeni sinema öyküleri, seyirci çalışmaları ve ulusaşırılık gibi çok çeşitli konuları kapsayan Meers’ın, Media, Culture and SocietyJournal of Popular Film and TelevisionScreen ve Alphaville gibi önemli akademik dergilerde birçok yayını bulunmaktadır. Meers ayrıca The Routledge Companion to New Cinema History (2019), Explorations in New Cinema History (Wiley-Blackwell, 2011), and Cinema, Audiences and Modernity (Routledge, 2011) kitaplarının ortak editörlüğünü yapmıştır.

Philippe Meers’ın kariyeri ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için Antwerp Üniversitesi ve ResearchGate sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.