|

Prof. Dr. Guda van Noort

University of Amsterdam

Prof. Dr. Guda van Noort

University of Amsterdam

Biography

Artırılmış ve sanal gerçeklik, sohbet botları, sosyal medya ve mobil uygulamalar gibi teknolojiler ve yeni medya günlük hayatımızı büyük ölçüde etkilemekte, sadece insanlar olarak nasıl etkileşimde bulunduğumuzu değil, aynı zamanda tüketiciler ve kuruluşların birbirleriyle olan iletişimini de değiştirmektedir. Van Noort’un çalışmalarını, bu yeni medya ve teknolojilerin yanı sıra, iletişimsel, psikolojik ve sosyal süreçler aracılığıyla tüketicileri ikna etmeye yönelik kasıtlı girişimlerin kullanımı ve etkileri oluşturmaktadır.  Yalnızca fırsatlar değil, normatif endişe dâhil olmak üzere yeni medyanın zorlukları (dezavantajları) da Noort’un üzerinde durduğu noktalardan biri olarak öne çıkmaktadır.

Van Noort, profesörlüğüne ek olarak 2015 yılından bu yana UvA’nın İletişim Bilimi Bölümü’ne bağlı olan Hollanda’daki Ticari İletişimde Bilimsel Araştırmalar Vakfı’nın (SWOCC) direktörlüğü görevini üstlenmektedir. Ayrıca, fahri bir araştırma ortağı olarak Tilburg Üniversitesi’nin Biliş ve İletişim Merkezi ile de çalışmalarını sürdürmektedir.

Van Noort’un, the International Journal of AdvertisingJournal of Interactive MarketingComputers in Human Behaviors başta olmak üzere reklamcılık, pazarlama ve iletişim alanındaki birçok uluslararası hakemli dergide yayınları bulunmaktadır.