|

Bİldİrİ gönderİmİ

Bildiri özeti yükleme ve panel önerileri

Bildiri özeti gönderim tarihi 15 Ağustos 2020 olarak güncellenmiştir.

Bildiri özetleri ve panel önerileri çevrimiçi başvuru sistemi üzerinden gönderilmelidir. E-posta ile gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. Bildiri sunumları İngilizce veya Türkçe olarak yapılabilir. Türkçe sunulacak olan bildiriler için hem İngilizce hem Türkçe özet yüklenmesi gerekmektedir. Türkçe bildiriler için özetinizi başvuru ekranındaki “özet” alanına Türkçe ve İngilizce olarak arka arkaya girin. Anahtar kelimelerin de aynı şekilde hem Türkçe hem de İngilizce olarak girilmesi gerekmektedir. Bildiri özetleri için ekli dosya yüklenmemelidir. 

Bildiri özetleri 300-500 kelime arası olmalı ve çalışmanın kapsamını, teorik çerçevesini, amacını, yöntemini ve  mümkün olan durumlarda sonuçlarını içermelidir. Her sunum için ayrılan süre 20 dakikadır.  

Panel önerileri üç veya dört katılımcıdan oluşmalı ve öneri sahibi tarafından tek bir başvuru yapılmalıdır. Panelde sunumlara 15 dakika, panel başkanının yürüteceği tartışmaya 10 dakika ayrılacaktır. Panel önerilerinde, paneli özetleyen ve gerekçesini içeren bir açıklama (300-500 kelime) ve her bir bildiri için özet (300-500  kelime) yer almalıdır. Panel başvurularında öneri sahibini, iletişime geçilecek yazar olarak (İng. corresponding author) seçin. Diğer panelistleri, sadece yazar olarak girin. Daha sonra panelin genel özetini ve panelde sunulması önerilen bildirilerin özetlerini içeren tek bir dosyayı ekli olarak yükleyin. Ekli dosyada, yazarlara ait hiçbir kişisel bilgiye yer vermeyin. İngilizce panel özetleri sadece İngilizce, Türkçe panel özetleri hem İngilizce hem de Türkçe olarak girilmelidir. 

Her bir katılımcının yalnızca bir bildiride birinci yazar olabileceği ve aynı kişinin birinci veya ortak yazar olarak ikiden fazla başvuruda isminin bulunamayacağı dikkate alınmalıdır.

Değerlendirme Ölçütleri

Gönderilen özetler aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir:

  • Teorik katkı
  • Yazım kalitesi
  • Özgünlük/ Değer
  • Önerinin sempozyumun genel temasıyla ilgisi

Özetlerinizi ve panel önerilerinizi çevrimiçi başvuru sistemi üzerinden gönderiniz. Daha fazla bilgi için, CIDA 2020 İzmir web sayfasına bakabilir veya Organizasyon Komitesi ile e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz:  cida2020@izmirekonomi.edu.tr.

Yayın Olanakları

  • Sempozyumda sunulan bildirilerin tamamı özet kitapçığında yer alacaktır.
  • Arzu eden katılımcılar, bildiri tam metinlerini ilgili dergilerin kendi hakem süreçlerinden geçmek üzere, anlaşma sağlanan ESCI (Emerging Sources Citations Index) indeksli dergilere (daha sonra ilan edilecektir), Yeni Yüzyıl’da İletişim Çalışmaları Dergisi ve Akdeniz İletişim Fakültesi Dergisine gönderebileceklerdir. Metinlerin yazım ve değerlendirilmesinde ilgili derginin yayın koşulları geçerli olacaktır.